Rob Peters - Business Intelligence Consultant

Project Aanpak

Business Intelligence (BI) projecten zijn succesvol indien ze de gevraagde output opleveren binnen de geplande tijd en het opgegeven budget. Helaas is dit niet altijd het geval.

De kans op succes wordt vergroot indien BI projecten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Beperk de scope en de omvang van het project. Een project van een maand is beter te plannen en te beheren dan een project van een jaar. Bovendien zullen de wensen van de klant niet zoveel wijzigen in een maand.

2. Houd de klant betrokken, zodat het resultaat nauw aansluit bij de wens van de klant. Een korte doorlooptijd helpt (zie 1), omdat dan vrij snel na de definitie van de wensen ook het (eerste) resultaat getoond kan worden.

3. Beperk het aantal overdrachten. Iedere overdracht vergroot de kans op miscommunicatie met als gevolg dat de opgeleverde output afwijkt van de gevraagde output. Daarom projectleden zo lang mogelijk op het project houden (bijvoorbeeld door zo veel mogelijke verschillende taken te laten uitvoeren).

4. Koester ervaring. Doorbreek het IT probleem dat de programmeur onderaan de carričreladder plaatst.  Projectleden zoveel mogelijk verschillende taken (van analyse tot programmering) te laten uitvoeren helpt daarbij, immers ervaren projectleden zullen niet alleen analyseren maar ook realiseren ('programmeren').

 

Publicaties

Een succesvol project levert het gewenste resultaat op tijd en binnen budget. Slechts 30% van de IT-projecten slaagt hierin. Redenen voor mislukking zijn legio. Daarom is het zinvol te onderzoeken op welke eigenschappen de succesvolle projecten zich onderscheiden. De auteurs ontwikkelden een succesvolle projectaanpak. Een positief effect op de planning heeft het werken in kleine projecten met een korte doorlooptijd, toepassen van projectbuffers, overlappende projecten / projectstappen en kleine teams van generalisten in plaats van specialisten. Het project resultaat wordt positief beďnvloed door de ervaren projectmedewerkers en de betrokkenheid van de klant.

(R. Peters & S. Hobo (2006). Een essentiële verbetering van Business Intelligence-projecten)

 

Project aanpak voor business intelligence (Rob Peters et al., Informatie 46, 2004) --- Project moeten snel, goed en binnen budget worden uitgevoerd. Voor business intelligence geldt een specifieke aanpak. In dit artikel wordt uitgelegd hoe bij Swedish Match vijf project binnen begroting het gewenste resultaat opleverden. De korte doorlooptijd (ca drie maanden per project), de parallelle planning en het werken met kleine teams van multifunctionele medewerkers heeft een belangrijk bijdrage aan het succes van de projecten geleverd.

 

Guide - Gefaseerde projectaanpak legt valkuilen bloot (Rob Peters & Sjoerd Hobo, DB/M 8, 2002) --- Wat maakt een business intelligence project tot een succes? Het is een succes wanneer de gevraagde output opgeleverd wordt binnen de geplande tijd en het afgegeven budget. Helaas wordt dit eenvoudig doel niet altijd bereikt. Omdat een business intelligence project, zoals ieder ander project, een aantal valkuilen moet onderkennen. Voorbeelden van mogelijke valkuilen zijn projectomvang, overdracht/communicatie, wachttijd, datakwaliteit, en het ontbreken van goede infrastructuur. Dit artikel gaat over hoe de eerste drie omzeild kunnen worden met het faseringsmodel Guide.

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl