Rob Peters - Business Intelligence Consultant

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

"Examined closely it is seen that historical data is constantly changing"

 

 W.H.Immon, in DS Star article

 

Data Warehouse

Een Datawarehouse bevat gegevens die voor analyse of rapportage apart zijn gezet. Deze gegevens kunnen van 1 of meerdere bronnen komen komen. De gegevens zijn verzameld in een Datawarehouse om verschillende reden: 

· Vergroting van de beschikbaarheidsnelheid en toegankelijkheid van de gegevens. 

· Uniformiteit van gegevens (daartoe worden definities vastgelegd: wat is een klant? wat is omzet? enz.).

 

De bronnen zijn intern of extern. Interne bronnen vormen de systemen die in de organisatie aanwezig zijn. Voorbeelden zijn een inkoop-order systeem of financieel systeem of CRM systeem. Externe bronnen vormen de gegevens die door de organisatie worden aangekocht. Voorbeelden zijn postcode tabel of branche gegevens. De interne en externe bronnen worden geļntegreerd tot een uniforme gegevensset in het Datawarehouse.

 

Publicaties

De Hilbert Engine (Rob Peters, DB/M 6, 2005) --- Datawarehouses krijgen met steeds grotere datavolumes te maken. Denk aan telecom-bedrijven met gespreksregistraties en retailers met kassaregistraties. Daarom verwerken analisten steeds grotere volumes in hun analyses en dat vraagt om steeds snellere databases. De Hilbert Engine is een alternatieve oplossingsrichting waarbij gebruik wordt gemaakt van vectormeetkunde door data vast te leggen als vectoren in een multidimensionale ruimte. Een belangrijke stap is de verwerking van woorden als getallen. Het gevolg is een grote snelheidsverbetering, die interactieve analyse van datasets met meer dan 100 miljoen rijen binnen handbereik brengt.

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl