Rob Peters - Business Intelligence Consultant

Quotes

 

“Wat wij toeval noemen, is toevluchtsoord der onwetendheid”

Spinoza

 

“De effectiviteit van een organisatie begint bij de effectiviteit van de leidinggevenden”

Robert Quinn

[zie artikel]

 

“Management is about doing thing right, leadership is about doing the right things”

Peter Drucker

Business Intelligence

Business Intelligence zet data om in informatie, waaruit inzicht, overzicht en kennis voortvloeit.

 

Interne en externe gegevensbronnen worden gebruikt voor analyse en rapportage ter ondersteuning van bedrijfsdoelen (zie “Beperk je rapportage voor optimale sturing”. Een belangrijke stap in de voorbereiding van Business Intelligence is de definitie. Voordat analyses en rapportages mogelijk zijn moeten door het gehele bedrijf de processen en procesonderdelen eenduidig gedefinieerd worden: Bijv. wat is een klant? wat is omzet? via welke invalshoeken kan omzet worden geanalyseerd (klant, artikel, tijd)?.

 

Management Dashboard - Dit is een applicatie die de besturing van de organisatie ondersteunt. Dat doet het management dashboard met indicatoren die, in één oogopslag, de status van de strategische doelstellingen van het bedrijf laten zien. Deze indicatoren dienen bovendien als bladwijzers voor de omvangrijke onderliggende rapportages. Zie ook: Peters et al. - Management dashboards (DB/M nr7, 2004); Peters - IT en prestatiemanagement (Informatie 46(5), 2005); Peters & Sette - Dashboard met metrics (BPM nr5, 2005).

 

Rapportage - Rapporten zijn standaard (statisch, dynamisch) of ad hoc (zie “Standaard– of ad hoc rapporten?”). Het is belangrijk dat gebruikers zelf de mogelijkheid krijgen autonoom rapporten te maken. Daarvoor wordt een rapportage omgeving gecreëerd waarin gebruikers hun definitie van data en de structuur in de data herkennen.

 

Statische standaard rapportage - Rapporten waarvan vooraf layout en inhoud gedefinieerd zijn. Deze worden op regelmatige basis (bv wekelijks) gegenereerd en gedistribueerd.

 

Dynamische standaard rapportage - Rapporten waarvan de layout vooraf gedefinieerd is, terwijl de inhoud d.m.v. selectie kan worden bepaald. Voor deze rapporten moeten gegevens in een snel toegankelijke bron worden klaargezet.

 

Ad hoc rapportage - Deze rapporten hebben een tijdelijk karakter. Deze rapporten ontlasten de IT afdeling omdat ze door gebruikers zelf worden gemaakt. (zie “waarom ad hoc rapporten?”)

 

Analyse (OLAP) - OLAP staat voor On-Line Analytical Processing, waarbij men interactief gegevens analyseert. Met behulp van zogenaamde OLAP analyse software-tools kan men gegevens analyseren vanuit meerdere invalhoeken tegelijkertijd. Zo kan men de omzet analyseren vanuit de invalshoeken 'tijd', 'geografie', 'productgroep', 'klantgroep', enz. Met deze software-tools gaat men vaak visueel te werk. Daarvoor gebruikt men o.a. tabellen en diagrammen.

 

Analyse (Data Mining) - Bij Data Mining wordt met behulp van geavanceerde software-tools een gegevensset geanalyseerd. Met deze software-tools gaat men meestal niet visueel te werk, maar wordt de analyse voor een groot deel door de software-tool gedaan.

 

Publicaties

IT en prestatiemanagement (Rob Peters, Informatie, juni, 2005) --- Het succes van de implementatie van de prestatiemanagement omgeving hangt af van het gebruikte product, de inrichting en het beheer. Maar er is pas sprake van een echt succes als de prestatiemanagement omgeving technisch stabiel is en resultaten ook in de bestuurskamer worden gebruikt.

 

Management dashboards (Peters, de With en Surstedt, DB/M 7, 2004) --- Wat is het beste management dashboard voor een organisatie? Voordat deze vraag kan worden beantwoord, moet eerst worden bepaald wat een management dashboard is, waarom en zo'n dashboard gebruikt en wanneer men zo'n dashboard implementeert.

 

Analyseren en modelleren met behulp van matrices (Rob Peters, DB/M 5, 2003) --- Waaraan moet de modellering in een Business Intelligence (BI) project voldoen? Ten eerste moet de gewenste informatie worden opgeslagen. Vervolgens moet de opslag zodanig zijn dat de informatie snel in de gevraagde vorm getoond kan worden. De nadruk ligt dus op inhoud en vorm. In een BI project worden deze inhoud en vorm bepaald en vertaald naar een datamodel. De projectaanpak GUIDE stuurt hier duidelijk op aan door het gebruik van meetwaarden - dimensies matrices in haar templates. Vastleggen van de relatie tussen meetwaarden en dimensies in een matrix maakt de informatie structuur duidelijk en vormt een goede basis voor bepaling van de output (o.a. rapportages) en het onderliggende datamodel. --- meer in DB/M 5, 2003

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl