Rob Peters - Business Intelligence Consultant

Artikelen

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl

Het einde van de IT afdeling? (30/1/2009)

Als het steeds gemakkelijker wordt om software als een service te in te kopen en data in een datacentrum op te slaan, heeft een bedrijf dan nog wel een eigen IT afdeling nodig? Ik denk van wel.

 

Onbegrijpelijke informatie (14/6/2008)

Een BI omgeving bevat bedrijfsinformatie en medewerkers gebruiken die informatie bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Medewerkers interpreteren die informatie op hun eigen manier. Echter, in de BI omgeving zijn gegevens in bewerkte vorm opgenomen. Is die bewerking wel volledig begrepen door de gebruiker en is zijn interpretatie van de informatie correct?

 

Real-time BI? (17/5/2008)

De informatie in een real-time BI omgeving is altijd up-to-date. Dat is handig want dan zie in je rapporten precies wat zich in de werkelijkheid afspeelt, en kun je snel reageren op veranderingen. Je kunt de BI omgeving zo inrichten dat je meteen een boodschap (email, sms) ontvangt wanneer zich een relevante verandering voordoet. Relevantie is het sleutelwoord voor real-time BI: Wanneer is het relevant?

 

Metadata in een BI omgeving (10/5/2008)

Metadata is de informatie die de inhoud, de processen en de structuur van de BI omgeving beschrijft. Met deze definitie is het nog niet duidelijk hoeveel metadata nodig is voor een BI omgeving. Daarvoor moet het doel van de metadata nader worden bepaald.

 

Wat is de waarde van metadata van een BI omgeving? (3/5/2008)

De informatie die de eigenschappen van data beschrijft worden vaak metadata genoemd. In een BI omgeving gaat het om de beschrijving van de inhoud en van de omgeving zelf. De inhoud betreft de gegevens die zich in de BI omgeving bevinden. De definitie van die gegevens wordt in de metadata vastgelegd. De omgeving omvat de processen die gegevens in de BI omgeving laden, het gebruik, en ook de architectuur en infrastructuur. De waarde van de metadata kan het best worden beoordeeld wanneer ze ontbreekt.

 

Wanneer wordt er in BI project datakwaliteit getest? (12/4/2008)

De bedrijfsdata vormen de basis waarop een BI omgeving wordt gebouwd. Daarom is de kwaliteit van die bedrijfsdata belangrijk en moet ze worden gecontroleerd. Wanneer gebeurt die controle? Is daarvoor een datakwaliteit stap in een BI project nodig?

 

Eerst datakwaliteit en dan BI? (5/4/2008)

Een bedrijf overweegt de inrichting van een BI omgeving. Data uit verschillende bronsystemen wordt geÔntegreerd in de BI omgeving. De scope van de BI omgeving is wel bepaald maar welke data daarvoor nodig zijn nog niet. Over de data zelf is alleen bekend dat volgens de gebruikers de data over het algemeen correct zijn. Men vraagt zich af of dat wel klopt. Is het zinvol om, voordat men verder gaat, eerst een datakwaliteit onderzoek te starten?

 

Wat betekent ĎIntelligenceí in BI? (29/3/2008)

BI staat voor Business Intelligence. Wat business betekent is duidelijk, maar waar staat het Engelse woord intelligence voor? Intelligence betekent intelligentie of informatie of het verzamelen van geheime informatie (CIA). Gaat het dan om intelligente bedrijfsvoering, of informatie voor bedrijfsvoering, of het verzamelen van (geheime) informatie voor de bedrijfsvoering?

 

Help, wie begrijpt de bedrijfsdata? (22/3/2008)

Een BI omgeving geeft medewerkers toegang tot bedrijfsdata. Het stelt hen in staat rapporten te maken en analyses uit te voeren. Dat wil niet zeggen dat medewerkers ook begrijpen wat die bedrijfsdata betekenen of hoe ze tot stand zijn gekomen. Dit leidt tot verwarring over cijfers of tot het afwijzen van de BI omgeving.

 

Is efficiŽnt rapporteren voldoende reden voor BI? (15/3/2008)

Stel, een organisatie is op een of andere manier in staat alle noodzakelijke rapportages te genereren. Op een of andere manier betekent dit dat enkele Ďhandigeí medewerkers de data ophalen, bewerken en distribueren onder collegaís die erom vragen. Uiteindelijk komen de noodzakelijke rapporten op de juiste plek. Is een BI omgeving dan nog wel nodig?

 

Wanneer ontstaat data overflow? (8/3/2008)

Medewerkers in een bedrijf krijgen steeds beter toegang tot bedrijfsdata voor rapportage en analyse. Dit kan leiden tot een overdaad aan data waardoor men de focus kwijtraakt. Er ontstaat een ďdata overflowĒ. Wanneer ontstaat deze ďdata overflowĒ?

 

Vereist Prestatie Management een cultuurverandering? (1/3/2008)

De invoering van Prestatie Management vereist een cultuurverandering binnen een bedrijf zo wordt vaak gesteld. Immers, voor een succesvolle invoering is betrokkenheid en bijdrage van medewerkers op alle niveaus een voorwaarde. In hoeverre betekent dit een cultuurverandering?

 

Is CPM meer dan financiŽle performance management? (23/2/2008)

CPM staat voor Corporate Performance Management. Het is een discipline die business planning, monitoring en management omvat. De ondersteunende toolset omvat de standaard BI tools uitgebreid met tools die financiŽle planning en budgettering automatiseren. Is dat een eenzijdige financiŽle aanpak of wordt daarmee toch de business planning volledig afgedekt?

 

Strategische, tactische en operationele rapporten (16/2/2008)

Wat is het verschil tussen strategische, tactische en operationele rapportage?

 

 

Waarom ad hoc rapporten? (9/2/2008)

Als voor het sturen van het bedrijf uitsluitend standaardrapporten worden gebruikt, waarom worden dan nog ad hoc rapporten gemaakt? De reden is dat ad hoc rapporten voor analyses worden gemaakt en die analyses zijn nodig voor verdieping en vernieuwing.

 

Standaard- of ad hoc rapporten? (2/2/2008)

Medewerkers van bedrijven krijgen steeds meer toegang tot steeds meer bedrijfsdata. Dat komt omdat data toegankelijker is en rapporten (lijsten, grafieken) eenvoudiger zijn te maken. Het gevolg is dat medewerkers zelf rapporten maken en daarbij hun eigen definities gaan hanteren. Daardoor ontstaan er meerdere versies van de waarheid. Om eindeloze discussies over welke rapporten de waarheid weergeven te voorkomen zijn standaardrapporten nodig.

 

Gericht Informatie zoeken (26/1/2008)

Bedrijven krijgen steeds eenvoudiger toegang tot steeds meer data. Dat maakt het lastig die data efficiŽnt aan te wenden voor vernieuwende informatie. Bijvoorbeeld bij marktonderzoek: in welke regio, in welke seizoen, met welke marketing technieken, aan welke klantengroep en voor welke prijs kunnen we product A afzetten. Hoe meer data hoe lastiger juist die interessante niches te vinden. Met behulp van Data Mining tools wordt dat vereenvoudigd.

 

Beperk je rapportage voor optimale besturing (19/1/2008)

Wanneer men toegang heeft tot alle bedrijfsdata is het verleidelijk daar ook veel rapporten over te maken. In die veelheid aan rapporten schuilt het gevaar van stuurloosheid van het bedrijf. Door de bestuurders van een bedrijf slechts rapporten met op elkaar afgestemde informatie te geven zijn ze beter in staat het bedrijf in ťťn en dezelfde richting te sturen.

 

Data Overflow (5/1/2008)

Voorheen was het een uitdaging om medewerkers toegang te geven tot bedrijfsdata voor rapportage en onderzoek. Het succes daarvan heeft geleid tot een overdaad aan data, een ďdata overflowĒ. Nu is het een uitdaging om medewerkers de weg te wijzen naar relevante informatie. Dat kan door een focus op stuurinformatie en toepassing van technologieŽn waarmee informatie kan worden gezocht.

 

De meubelmaker Ė of te wel datakwaliteit (10/12/2007)

Business Intelligence moet meer aandacht besteden aan de gewenste kwaliteit van het eindproduct. De gewenste datakwaliteit is een goed begin.

 

Een essentiŽle verbetering van BI projecten (01/2006)

Een succesvol project levert het gewenste resultaat op tijd en binnen budget. Slechts 30% van de IT-projecten slaagt hierin. Redenen voor mislukking zijn legio. Daarom is het zinvol te onderzoeken op welke eigenschappen de succesvolle projecten zich onderscheiden. De auteurs ontwikkelden een succesvolle projectaanpak. Een positief effect op de planning heeft het werken in kleine projecten met een korte doorlooptijd, toepassen van projectbuffers, overlappende projecten / projectstappen en kleine teams van generalisten in plaats van specialisten. Het project resultaat wordt positief beÔnvloed door de ervaren projectmedewerkers en de betrokkenheid van de klant.

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl