Rob Peters - Business Intelligence Consultant

Text Box: 30/1/2009
Text Box: Het einde van de IT afdeling

Als het steeds gemakkelijker wordt om software als een service te in te kopen en data in een datacentrum op te slaan, heeft een bedrijf dan nog wel een eigen IT afdeling nodig? Ik denk van wel.

 

Nicholar Carr1 vergelijkt IT met Ďinfrastructuur technologieŽní zoals de spoorwegen of het elektriciteitsnet. Infrastructuur technologieŽn maken een meer efficiŽnte manier van produceren mogelijk en zij veranderen de markt. In de opbouwfase van nieuwe technologieŽn is de toegang tot die technologieŽn beperkt. Dan ontwikkelen vooruitstrevende bedrijven die technologieŽn zelf voor eigen gebruik. De technologie is dan ook eigendom van het bedrijf dat ze heeft ontwikkeld en gebruikt. Zo hadden aan het einde van de 19e eeuw vooruitstrevende bedrijven eigen elektriciteitsgenerators en een eigen onderhoudsteam. Geleidelijk werd de productie meer gestandaardiseerd, algemeen toegankelijk en goedkoper. Met de komst van energiebedrijven kon de elektriciteitsvoorziening worden uitbesteed. Wat overbleef van het elektriciteitsteam was de energie-inkoper. IT lijkt volgens Carr sterk op een infrastructuur technologie. Immers: IT is een transportmechanisme (het transporteert data zoals het elektriciteitsnetwerk elektriciteit transporteert), IT is gemakkelijk te kopiŽren, IT werkt met generieke applicaties (gemakkelijk te leveren via internet), en IT hardware en software worden steeds goedkoper. Treft het IT team binnen de bedrijven daarom eenzelfde lot als het elektriciteitsteam: uiteindelijk gereduceerd worden tot een IT-service inkoper?

 

IT, en vooral de bedrijfssoftware, onderscheidt zich op een aantal essentiŽle punten van infrastructuur technologie zoals de elektriciteitsvoorziening:

 IT is meer een onderdeel van het bedrijfsproces;

 IT is minder goed uitwisselbaar;

 IT leidt veel minder tot standaardisatie;

 IT bevat unieke informatie over het bedrijf.

In bedrijfssoftware liggen businessrules en processen vastgelegd. De werkwijze van gehele afdelingen wordt gestuurd door de bedrijfssoftware, denk daarbij aan ERP of CRM software. In die zin zit IT dicht tegen het hart van een bedrijf. Voor elektriciteit (grondstof) of spoorwegen (hulpmiddel) geldt dat niet. De ene bedrijfssoftware is ook niet uitwisselbaar met de andere. Verandering van bedrijfssoftware leidt vaak tot herinrichting van bedrijfsprocessen en of aanpassing van de software. Jarenlange ontwikkeling aan bedrijfssoftware heeft nog steeds geen onderling uitwisselbare standaard opgeleverd. Bijvoorbeeld de ERP pakketten van SAP, Lawson of Oracle zijn onderling niet uitwisselbaar. Omdat bedrijfssoftware essentieel is voor het opereren van het bedrijf en niet uitwisselbaar is, moet het bedrijf de (directe) afhankelijkheid van een derde partij beperken en zoveel mogelijk het beheer in huis houden. Immers bij stroom uitval kan snel een alternatief worden ingezet, maar bij software uitval kan dat niet.

 

Het belangrijkste verschil van IT met infrastructuur technologie zit in de informatie vastgelegd in bedrijfssoftware. Elektriciteit via het net en goederen vervoerd over het spoor zijn vervangbaar. Echter informatie door IT vastgelegd in bedrijfssoftware is onvervangbaar. Als een bedrijf tijdelijk geen toegang heeft tot informatie over producten, bedrijfsprocessen, leveranciers of klanten dan heeft het bedrijf een grote schadepost. Als het bedrijf deze informatie kwijtraakt dan is het bedrijf ten dode opgeschreven. Een bedrijf zal zowel de kennis van de informatie als de informatie zelf in huis willen houden.

 

Conclusie Ė Een bedrijf moet bij de keuze van software beslissen of deze essentieel is voor het bedrijf en eventueel niet-uitwisselbaar is. Zo ja, dan doet het bedrijf er verstandig aan deze software inclusief de data in huis te beheren. Een IT afdeling is daarvoor essentieel.

 

1. Nicolas Carr Ė IT doesnít matter

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl