Rob Peters - Business Intelligence Consultant

Text Box: 10/5/2008
Text Box: Metadata in een BI omgeving

Metadata is de informatie die de inhoud, de processen en de structuur van de BI omgeving beschrijft. Met deze definitie is het nog niet duidelijk hoeveel metadata nodig is voor een BI omgeving. Daarvoor moet het doel van de metadata nader worden bepaald.

 

Het doel van metadata is ondersteuning van het beheer en het gebruik van de BI omgeving. Voor het beheer is informatie over de processen nodig. Welke processen zijn gedefinieerd, hoe zijn ze gedefinieerd, op welk tijdstip zijn ze gepland en wat bepaalt het succesvol verloop van deze processen. Ook informatie over de structuur van de BI omgeving is van belang voor het beheer. De structuur omvat het architectuurmodel en het datamodel. Voor het gebruik van de BI omgeving is kennis van de inhoud en de processen nodig. De definities die ten grondslag liggen aan de inhoud – de data in de BI omgeving – dragen bij aan zuiver gebruik van de data. Kennis van de processen is belangrijk voor een goed begrip van de kwaliteit en de actualiteit van de data.

 

Onderhoudbaarheid is een belangrijke voorwaarde waaraan metadata moet voldoen. Wanneer de BI omgeving wordt gewijzigd is aanpassing van de metadata nodig. Een veel gebruikte BI omgeving wordt voortdurend gewijzigd. Daarom is het belangrijk dat het bijwerken van de metadata niet te veel tijd in beslag neemt. Hoe omvangrijker en bewerkelijker de metadata, hoe groter de kans dat de metadata onvolledig wordt bijgewerkt en een discrepantie ontstaat tussen de BI omgeving en de metadata die haar beschrijft.

 

Een BI omgeving heeft niet één metadata omgeving maar metadata in verschillende vormen. Veel BI tools bewaren proces definities en uitvoeringsresultaten in een zogenaamde repository. Een repository kan worden gebruikt om definities te achterhalen of statistieken van resultaten te bepalen. Deze metadata is vrij beschikbaar en onderhoud kost geen extra tijd. Daarnaast bieden de BI tools vaak de gelegenheid tot het toevoegen van extra informatie. Voor de overige informatie, die niet in tools wordt vastgelegd, zal men zelf de vorm van vastlegging moeten bepalen. Dat kan bijvoorbeeld een Word document zijn, of een tabel in een database. Voor een afweging van het gebruik van BI tools versus eigen middelen voor het vastleggen van metadata is een inventarisatie van de metadata mogelijkheden die BI tools bieden nodig.

 

Voor de inrichting van de metadata is een plan nodig. Daarin wordt nauwkeurig afgewogen welke informatie minimaal nodig is voor het beheer en gebruik van de BI omgeving. Dat wordt afgezet tegen wat al voorhanden is in de metadata van de te gebruiken BI tools. Van de rest van de informatie wordt bepaald of die aan de BI tools wordt toegevoegd of in een zelfgekozen vorm wordt vastgelegd.

 

Zie ook: Wat is de waarde van metadata in een BI omgeving?

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl