Rob Peters - Business Intelligence Consultant

Text Box: 29/3/2008
Text Box: Wat betekent ‘intelligence’ in BI?

BI staat voor Business Intelligence. Wat business betekent is duidelijk, maar waar staat het Engelse woord intelligence voor? Intelligence betekent intelligentie of informatie of het verzamelen van geheime informatie (CIA). Gaat het dan om intelligente bedrijfsvoering, of informatie voor bedrijfsvoering, of het verzamelen van (geheime) informatie voor de bedrijfsvoering?

 

De term Business Intelligence werd voor het eerst in 1958 beschreven door Hans Peter Luhn in een IBM artikel met de titel “A Business Intelligence System”. In dit artikel is een business een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd voor een doel in brede zin. De communicatie faciliteit van deze business beschouwt Luhn als een intelligence system. Hij definieert intelligence als bekwaamheid om de relatie tussen gepresenteerde feiten zo te interpreteren dat ze leiden tot acties naar een gewenst doel. Dit duidt op het intelligente gebruik van feiten, of bedrijfsdata.

 

Ondertussen heeft het vakgebied Business Intelligence verder vorm gegeven aan het intelligente gebruik van bedrijfsdata. BI heeft betrekking op het verzamelen, integreren, analyseren en presenteren van bedrijfsdata zodat die bedrijfsdata worden omgezet in informatie. BI draagt zo bij aan inzicht, overzicht en kennis van het bedrijf. Verder omvat BI alle technologieën, software en methoden die het evalueren van bedrijfsdata ondersteunen. Het gaat bij BI dus ook om het verzamelen en het creëren van informatie.

 

De mogelijkheden van BI lijken onbegrensd. Het bereik en de omvang van de bedrijfsdata aangeboden in de BI omgeving wordt steeds groter. De technologieën en de software ter ondersteuning van de analyse van bedrijfsdata worden geavanceerder en gebruiksvriendelijker. Zodat verzamelen en bewerken van bedrijfsdata minder tijd kost, en meer tijd aan analyse kan worden besteed. Het potentieel aan beschikbare bedrijfsinformatie wordt steeds groter. Let wel het potentieel wordt groter, maar een overdaad aan informatie leidt niet noodzakelijk tot een betere sturing. Dus is het nodig keuzes te maken: bepaal welke informatie nodig is voor sturing van het bedrijf naar de gekozen doelen. [zie “Data overflow”, “Beperk je rapportage ..”]

 

Als BI consultant heb je een ruime scala aan technologieën, software en methoden tot je beschikking. Daarnaast heb je dankzij je ervaring in het vakgebied ook enige bedrijfskundige kennis opgebouwd. Wat je gaat inzetten hangt af van wat de klant nodig heeft. Bijvoorbeeld voor verplichte financiële rapporten consolideer je bedrijfsdata en gebruik je een rapportage tool voor de presentatie. Ter ondersteuning van het management definieer je KPI’s en richt je een scorecard in. En voor de voorspelling van klantgedrag definieer je de vraagstelling, en prepareer en analyseer je een dataset met statistische en Data Mining tools. ‘Achteruit kijken’ in de eerste twee voorbeelden is niet minder BI dan ‘vooruit kijken’ in het laatste voorbeeld. Je maakt in alle gevallen intelligent gebruik van de BI mogelijkheden om de klant te voorzien in zijn informatie behoeften.

 

Intelligence in BI slaat dus op het intelligente gebruik van bedrijfsdata, door het verzamelen en het creëren van informatie. Hoe BI wordt ingezet hangt af van de intelligentie van de BI consultant.

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl

Reacties? Mail naar info@rob-peters.nl